login vsi company logo login vsi company logo 250x40

Een EPD-migratie adequaat en veilig uitrollen naar een VDI omgeving

Een EPD-migratie adequaat en veilig uitrollen naar een VDI omgeving

 

Als support engineer kom ik regelmatig bij ziekenhuizen en zie ik waar ziekenhuizen geregeld tegenaan lopen tijdens het uitrollen van een EPD-migratie naar een VDI-omgeving. In deze blog zal ik dieper ingaan op de meest voorkomende uitdagingen en hoe ik denk dat deze uitdagingen het beste aangepakt kunnen worden om het proces van deze migratie zo soepel en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen.

 

Uitdagingen voor de migratie

Ziekenhuizen binnen Nederland maken veelal gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) software. Waar voorheen EPD-software zelf ontwikkeld werd door ziekenhuizen, kiezen ziekenhuizen tegenwoordig steeds vaker voor een EPD-software leverancier.

De overstap naar een EPD-leverancier kan een IT-afdeling binnen een ziekenhuis ontlasten doordat de leverancier support en reguliere updates van het EPD-softwarepakket aanbiedt.

EPD-leveranciers tonen bij de migratie veelal niet aan dat hun applicatie performant is. Hierdoor lopen ziekenhuizen na de migratie op tegen onvoorziene performance problemen bij de eindgebruikers.  Juist in ziekenhuizen is het van cruciaal belang dat hun EPD-software 24/7 toegankelijk is. Wanneer het EPD niet presteert of niet beschikbaar is, kan de patiënt niet worden geholpen en kan de arts zijn factuur niet schrijven. Dit leidt niet alleen tot inefficiëntie maar kan ook tot levensbedreigende situaties leiden.

Daarnaast zie ik veelal dat IT-afdelingen de overstap naar een nieuw EPD-softwarepakket combineren met het implementeren van een nieuwe IT-omgeving. Deze IT-omgeving bevat niet alleen nieuwe hardware, maar ook nieuwe software zoals; Windows 10, Citrix 7.x, VMware 7.x, om een VDI-omgeving uit te rollen en te beheren. Dit brengt een extra complexiteit met zich mee waarbij zowel hardware als software uitvoerig getest en geoptimaliseerd dient te worden voordat het in productie genomen kan worden.

De eerste stappen en aandachtspunten die ik zou adviseren om een EPD-migratie adequaat aan te pakken zijn: 

  1. Start met het maken van een inhoudelijk goed test plan en betrek de EUX hier ook in.
  2. Start zo vroeg mogelijk met performance testen van losse componenten. Met de feedback kan men al aan de slag om tot verbeteringen te komen voor de migratie werkelijk van start gaat.
  3. Start met performance testen buiten Citrix of VDI om. Het gaat om het EPD, de functionaliteit en de onderliggende hardware en infrastructuur. Bedenk use cases die zoveel mogelijk van deze betrokken componenten raken.

Uitdagingen tijdens de migratie

Testen is een zeer belangrijk aspect tijdens het migratieproces. Het testen gaat verder dan functioneel testen van de omgeving en de applicaties. Er moet ook gekeken worden of de infrastructuur de beraamde sessies aan kan. Te vaak heb ik gezien dat dit niet het geval is en dan ontstaan er zeer ongemakkelijke situaties met Management, Consultancy bedrijven en IT-beheerders.

De volgende stap na uitrol van de omgeving is het onderhouden en updaten van de omgeving. Als we kijken naar de EPD-leveranciers zien we dat de ontwikkelaars niet stil zitten qua updates.  Veel leveranciers hebben een regeling dat je maar een x aantal updates achter mag liggen om nog support te krijgen. Zo is er sprake van een continue stroom aan updates. En niet alleen EPD-leveranciers hanteren dit, Windows 10 werkt hetzelfde. Het is daarom belangrijk dat tijdens de migratie niet alleen de functionele onderdelen worden vernieuwd maar ook de interne processen.

Een proces wat veel baat heeft in ziekenhuizen om de continue stroom van updates veilig te installeren, is het zogenoemde OTAP-proces. OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Dit proces geeft grip op je image en softwaremanagement. Door alle stappen te volgen loop je minimale risico om tegen problemen aan te lopen tijdens productie omdat alles drie keer getest wordt. Door in dit proces niet alleen te kijken naar de functionele aspecten maar ook performance aspecten zoals applicatie start tijden, hoe lang het duurt om een gebruiker op te zoeken in het EPD-softwarepakket en hoeveel gebruikers er tegelijk passen op het systeem na de update, krijg je als IT-beheerder veel meer controle op de omgeving. Hierdoor kan je een veel betere performance garantie geven wanneer een image echt in productie gaat. Dit zorgt uiteindelijk voor minder support calls, betere performance en blijft er, niet geheel onbelangrijk, meer tijd en geld over voor andere zaken.

Uitdagingen na de migratie

Nu de omgeving in productie staat, blijft het belangrijk om op performance en EUX te monitoren. Dit kan op de conventionele manieren gedaan worden die veelal harde metrics in de gaten houden en kijken naar of een server online/offline is. Echter performance is meer dan een CPU-utilisatie of een IOPS, het is ook hier nog steeds belangrijk om continue te meten wat de eindgebruiker (EUX) ervaart.

Meer weten? Beluister dan nu onze podcast of neem dan contact op met sales@loginvsi.com.

BANNER healthcare podcast2

Vaktermen kort uitgelegd

Wat is een EPD-software pakket?

Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)-software is een applicatie/database waarin alle patiëntgegevens staan die geregistreerd worden door een zorginstelling.

Wat is een server-side VDI?

Bij een server-side VDI is er sprake van desktopvirtualisatie in het datacenter. Het imagebestand van een virtueel besturingssysteem draait hierbij niet op een lokale computer, maar op de server. Via een thin-client, pc, laptop of tablet kan deze image worden benaderd en gebruikt alsof het hierbij om een lokale installatie op een volledig uitgevoerd werkstation gaat. Het grote voordeel voor de IT-afdeling is dat een VDI-omgeving vanaf één punt beheerd kan worden en dat voor de eindgebruiker op afstand werken hetzelfde wordt als lokaal werken. Voorbeelden van zulke VDI-oplossingen zijn bijvoorbeeld VMware View, Citrix XenDesktop, Microsoft Virtual Desktop Infrastructure.

Wat is EUX?

EUX staat voor End-User eXperience. In mijn blog noem ik dit de eindgebruiker(s) ervaring. Ik ben namelijk van mening dat de eindgebruiker welke vaak artsen, zusters en broeders zijn, van het EPD-softwarepakket eigenlijk het meest bepalend zijn of de “performance” daadwerkelijk functioneert dan wel acceptabel is. En dus niet alleen de hardware metrics.

About the author

Tom Willemsen is a Support Engineer at Login VSI and helps customers and gives advice about testing with Login VSI. He loves to travel, read about history, and see different cultures. In his free time, Tom likes to game and watch movies.